Menu

Poseban razvoj proizvoda, duga tradicija i visok stupanj ručnog rada karakteristike su namještaja kojeg proizvodimo u Stillesu. Kolekcija namještaja pogodne su za domaće i poslovne prostora, kao i za opremanje manjih, obiteljskih hotela.