Menu

70 godina posvećeni hotelijerima

Tehničke kompetencije

Podrška pri razvoju projekta
 • Priprema idejnog projekta
 • Tlocrti, nacrti, 3D vizualizacije
 • Sugeriranje tehničkih rješenja koja stvaraju uštede
 • Priprema radnih nacrta u skladu s građevinskim
 • Izrada i montaža modela ogledne sobe
 • Priprema rasporeda i izrada termina
 • Planiranje financija

Podrška pri razvoju projekta

Vođenje tehnicke dokumentacije
 • Tehnička osnova za početak konstruiranja prema konstrukcijskim nacrtima
 • Imenovanje odgovornog konstruktora
 • Izmjera na objektu
 • Priprema radnih nacrta
 • Revizija radnih sati
 • Potvrđeni nacrti
 • Označavanje i arhiviranje nacrta

Vođenje tehnicke dokumentacije

Proizvodnja
 • Odjel primarnog rezanja masivnog drva i sušenja
 • Odjel krojenja furnira i spajanja furnira
 • Odjel za rezanje osnovnih derivata i furniranje drvnih materijala
 • Odjel strojne obrade
 • Odjel predmontaže
 • Odjel lakirnice
 • Odjel montaže
 • Odjel rezbarenja i pozlate
 • Odjel tapeciranja
 • Odjel za proizvodnju unikatnih proizvoda, razvoj novih projekata i izradu ogledne sobe

Proizvodnja

Logistika i montaža
 • Visoko kvalificirani instruktori i voditelji montaže s teorijskim i praktičnim znanjem, iskustvom i kompetencijom
 • Vlastiti timovi montažera i zaposlenika uključenih u proces proizvodnje određenog projekta i koji su dobro upoznati s tehničkom logistikom proizvoda
 • Prošireni tim podizvođača, koji nam omogućuju izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima
 • Koristimo ručne alate i pribor. Članovi tima su propisno opremljeni s osobnom zaštitnom opremom koja omogućuje sigurnost i dobru vidljivost članova montažerskog timova

Logistika i montaža

Tehničke kompetencije

Podrška pri razvoju projekta

Priprema idejnog projekta

Naš tim arhitekata i dizajnera pretvara želje investitora u projekte. Uz pomoć tehničkih i kreativnih rješenja stvaramo estetski privlačne i udobne ambijente.

U procesu stvaranja omogućujemo:

 • Ispravno tumačenje klijentovih želja, ciljeva i potreba
 • Konzultacije sa stručnjacima iz svih područja opremanja
 • Priprema idejnih osnova, njihova provjera i usklađivanje
 • Izbor boja, materijala, završnih obrada, pribora i dekoracije
 • Izrada popisa i idejnih nacrta
 • Nadzor pri pripremi konstrukcijskih nacrta za proizvodnju

Konačni dizajn je odgovor na želje i ciljeve klijenta, arhitekturu zgrade i lokalni ambijent.

Tlocrti, nacrti, 3D vizualizacije

Važan dio idejnog projekta su specifikacije koje opisuju pojedinosti, materijale i posebnosti proizvoda. S idejnim projektom provjeravamo količine i proporcije između pojedinih artikala.
Izradom pogleda na zidove omogućujemo lakše usklađivanje proporcija i definiranje pozicija, instalacija, IT uređaja, tapeta i dekorativnih tkanina.
Kada je riječ o sofisticiranom ambijentu nudimo kupcima pripremu trodimenzionalne vizualizacije prostora kako bi jasnije predočili dizajn.

Sugeriranje tehničkih rješenja koja stvaraju uštede

Kod revizije projekta i pregleda projektnih nacrta sugeriramo rješenja koja se temelje na iskustvu i koja omogućuju uštedu kupcima. Identifikacijom s kupcem tražimo najpovoljnija rješenja. Naš pristup ne utječe niti na kvalitetu niti na dizajn. Uštede ostvarujemo u jeftinijim detaljima, alternativnim tehnološkim procesima i materijalima.

Priprema radnih nacrta u skladu s građevinskim

Radne nacrte uvijek koordiniramo s građevinskim radovima i stvarnim stanjem, dopuštajući tako manje komplikacija i ugradnju dogovorenih elemenata bez kompromisa.

Izrada i montaža modela ogledne sobe

Svakom zainteresiranom investitoru nudimo proizvodnju i montažu modela ogledne sobe, što je temelj za eventualne ispravke i ishodište za preciznu proizvodnju svih naknadnih soba.

Priprema rasporeda i izrada termina

Rok za provedbu projekta je bitna komponenta u opremanja hotela. Na temelju njega potencijalni klijent odlučuje o dinamici provedbe. Ostvarenje planiranog roka završetka projekta je od iznimne važnosti za praćenje budućih aktivnosti, koje su potrebne za punu funkcionalnost hotela.
Spreman raspored termina, koji se stalno koordinira sa svim sudionicima u provedbi je ključni alat koji omogućuje kvalitetno upravljanje projektom.

Priprema rasporeda je sastavni dio cjelokupne pripreme projektne dokumentacije i ponude. Raspored je pripremljen pomoću računalnog programa MS Project. U njega voditelj projekta upisuje sve relevantne informacije i stavove, kao što su:

 • Informacije dane od investitora / klijenta
 • Informacija o stanju objekta
 • Informacija o procesu izrade tehničke dokumentacije
 • Informacije o vremenu isporuke ključnih materijala i poluproizvoda
 • Informacije o vremenu potrebnom za proces proizvodnje
 • Informacije o vremenu potrebnom za izvršenje logističkih procesa
 • Informacije o vremenu potrebnom za provedbu instalacija
 • Ostale informacije (stjecanje dozvola i potvrda)

U pripremi rasporeda definiramo sve rizike koji bi mogli uzrokovati produljenje rokova. U tom pogledu, raspored uključuje odgovarajuće provjere na kritičnim točkama, kroz koje se cjelovito prati napredak planirane investicije. Na temelju tako unaprijed pripremljenim nizom mjera rizici su svedeni na minimum ili se kompenziraju vremenska odstupanja. Biti svjestan zadanog fiksnog roka koji se ne smije pomicati je cilju osiguravanja učinkovitog završetka projekta. Raspored se stalno prati, podešava i koordinira s poštivanjem novih informacija u odnosu na druge procese.

Voditelj projekta je odgovoran za stalno praćenje i usklađivanje svih procesa u kontekstu provedbe: u suradnji s ključnim suradnicima, izradi tehničke dokumentacije, procesu izvedbe projekta, nabavi, proizvodnji, logistici i montaži.

Planiranje financija

Priprema ponude u fazi razvoja projekta je najsloženiji proces. Pripremu cijena vodi projektni inženjer i voditelj projekta. U proces su uključeni: tehnički direktor, tehnolozi, dizajneri, odjel za logistiku i montažu.

U pripremi cijene želimo što detaljnije opisati sve podatke kako bi ih u bilo kojem trenutku imali na raspolaganju. To uključuje tehničku dokumentaciju i ostale informacije koje smo dobili od ovlaštenih zastupnika, te odgovornog arhitekta ili dizajnera. Pri tome su najvažniji:

 • Projekt dizajna interijera. U slučaju da kupac nema gotov projekt dizajna izrađuju ga naši arhitekti i dizajneri.
 • Popis elemenata (BOQ) na temelju dizajna interijera. Ako je BOQ sastavni dio projekta, onda se po njemu radi ponuda i prije toga provjerava usklađenost BOQa s ostalom tehničkom dokumentacijom. Ako BOQ nije dostupan, pripremaju ga naši inženjeri. Pri tome ćemo se usredotočiti na želje i potrebe kupca.

Ponudu prikazujemo što detaljnije slikovno i tekstualno tako da kupac razumije pristup i cijenu koju je dobio za pojedine pozicije, i iznad svega, da je upoznat s onim što dobivate za svoju investiciju.

Revizija projekata i generiranje uštede
Vrlo je važan element u izradi ponuda i praćenju postupaka revizije projekta, pregleda planova i prijedloga, koji pomažu da kupac uštedi. Identificiramo se s investitorom i predlažemo rješenja koja ne utječu na dizajn niti kvalitetu. Uštede tražimo u jeftinijim detaljima, alternativnim tehnoloških procesima i materijalima.

U fazi koordinacije osiguravamo pripremu dodatne tehničke dokumentacije i nacrte:

Kompletni nacrti interijera:

 • Tlocrt
 • Pogledi na zidove
 • Koordinacija s električnim komponentama, vodoinstalacijski dijelova i strojarskim instalacijama
 • Planovi pojedinih komada namještaja s detaljnim konstrukcijskim nacrtima
 • Specifikacija materijala
 • Prostorna matrica- dokument koji određuje prostorni raspored

Transport i montaža
Naše usluge osim pripreme tehničke dokumentacije, razvoja i proizvodnje proizvoda također uključuju dostavu i montažu.
U izračunu usluge dostave i montaže uključujemo čitav spektar troškova: prijevoz montažera, boravak na mjestu objekta, cijena rada, troškovi prijevoza materijala i drugi logistički troškovi.

Cijeli spektar ponude
Kod ponudbe je bitno da kupcu nudimo kompletan paket poslova koji osim urađena interijera namještajem obuhvaća još:

 • Ugradnju stropova i suhozida
 • Konačnu obradu zidova / stropova i podova sa:
 • soboslikarskim radovima
 • zidnim tapetama
 • keramikom
 • kamenom
 • Cijeli niz drugih materijala, kao što su:
 • Dekorativna rasvjeta
 • Sanitarna oprema
 • Zavjese
 • Razna dekoracija

U pripremi ponude u Stillesu usredotočeni smo na četiri ključna elementa:
Ponuda uvijek sadrži samo ono što kupac želi. Poštujemo potrebe klijenata, ali imamo i na umu da stvarne potrebe klijenta nisu nužno jednake njegovim željama i obrnuto.
U ponudi, kupac mora prepoznati prednosti i funkcionalnosti koje će se stjecati kupnjom. Mi razumijemo da kupac uvijek iznova postavlja pitanja o koristi proizvoda. Ako proizvod ili rješenje za njega nema koristi sigurno ga neće kupiti.
Proizvodu dodajemo vrijednost i smanjujemo rizik pri kupnji ili odabiru. To ostvarujemo kroz dodatne pogodnosti, usporedbu cijena, besplatne ogledne sobe, prototipove, itd.
Na upit odgovaramo odmah. Dogovaramo termin za dostavu ponude i njega se držimo sto posto.

Vođenje tehnicke dokumentacije

TEHNIČKA OSNOVA ZA POČETAK KONSTRUIRANJA PREMA KONSTRUKCIJSKIM NACRTIMA

– Definiran projekt uređenja interijera. Ako ovaj dokument klijent ne posjeduje naš tim priprema tehničku dokumentaciju (tlocrt, poglede na zidove).
– Usklađivanje dizajna interijera s građevinskih nacrtima (arhitektonski nacrti, plan instalacija).
– Popis proizvoda.

IMENOVANJE ODGOVORNOG KONSTRUKTORA

U pripremi radnih dokumenata za projekt koji uključuje nekoliko konstruktora, imenuje se jedan voditelj koji je odgovoran u svim fazama provedbe projekta.

IZMJERA NA OBJEKTU

Radna dokumentacija se ne priprema prije mjerenja. Tako se osigurava točnost proizvedenih proizvoda i učinkovitost procesa montaže. Mjerenja su provedena s laserskim mjerilom i 3D-laserskim mjernim uređajem, gdje su prostorije složenog oblika. Podaci se prenose putem Bluetootha izravno u naprijed pripremljenu Excel datoteku.
U slučajevima kada je zgrada još nije u završnoj fazi i nije moguće uzeti mjere , za potrebe građevinara se izrađuje nacrt (nacrt sa svim dimenzijama zgrade, uključujući postavljanje unutarnje opreme).

PRIPREMA RADNIH NACRTA

Konstruktor za crtanje radnih nacrta koristi program MegaCad s nadogradnjom MegaTischler za izradu dokumentacije. Dokumentacija se sastoji od tlocrta, nacrta, nacrta detalja i potrebnih dijelova.
U slučaju ujedinjenja i standardizacije dijelova proizvoda, ako je to potrebno izrađujemo nacrte posebnih detalja ili presjeka nekih elementa (osobito popis bušenje profila, krivulje, itd).
Tijekom procesa pripreme težih detalja iz proizvodnje diskutira se s voditeljom projekta, tehnologom i voditeljom montaže i ako je potrebno korigira.
Pripremljena tehnička dokumentacija dostavlja se na odobrenje nadležnim predstavnicima naručitelja (odgovorni arhitekt ili dizajner).

REVIZIJA RADNIH SATI

Svaka promjena koje je napravljena se evidentira u zaglavlju nacrta, gdje se navodi tip i datum modifikacije i autor, a izmijenjeni nacrt je obilježen i spremljen s novim brojem indeksa.

POTVRĐENI NACRTI

Odobren od naručioca konstrukcijski nacrt je osnova za početak nabave i proces proizvodnje. Izrađuje se specifikacija materijala (krojne liste masiva, furnira, materijala, itd). Ova dokumentacija je osnova za postupak nabave i proces proizvodnje.

OZNAČAVANJE I ARHIVIRANJE NACRTA

Svaki nacrt ima numeriran kod projekta, oznaku lokacije na objektu, svoj broj i broj indeksa izmjene.
U svim fazama projektiranja i provedbe projekta vodi se evidencija o svim nacrtima.
Svi radni nacrti su pohranjeni na računalnoj mreži i tako dostupni svakom tko je uključen u proces proizvodnje: logistika, montaža i voditelji projekta. Pored toga svi se dokumenti sahranjuju u proizvodnji u tiskanom izdanju. Ova dokumentacija distribuira se preko voditelja proizvodnje u pojedine odjeljke.

Proizvodnja

Tvrtka Stilles pokriva sve ključne faze proizvodnje od: masivnog, pločastog i tapeciranog namještaja.

Proizvodni sektor se sastoji od:

 • Odjel primarnog rezanja masivnog drva i sušenja
 • Odjel krojenja furnira i spajanja furnira
 • Odjel za rezanje osnovnih derivata (MDF, iverica, šperploča, itd) i furniranje drvnih materijala
 • Odjel strojne obrade (CNC obrada, brušenje, itd).
 • Odjel predmontaže
 • Odjel lakirnice
 • Odjel montaže
 • Odjel rezbarenja i pozlate
 • Odjel tapeciranja
 • Odjel za proizvodnju unikatnih proizvoda, razvoj novih projekata i izradu ogledne sobe

Ključna Tehnologija
Stilles bira svoju tehnologiju, tako da se prilagođava globalnim trendovima u proizvodnji namještaja, koji su potrebni za besprijekornu kvalitetu i fleksibilnosti. Svaka nova investicija je pomno odabrana sukladno tehnološkim rješenjima s posebnom pozornosti na ekologiju i energetsku uštedu.

Postojeća ključna tehnološka oprema je numerički kontrolirana. Svi radovi na strojnom odjelu se odvijaju na maksimalnim 5-osnim i 3-osnim CNC strojevima. Brušenje proizvoda odvija se uz najbolju tehničku opremu koja je trenutno dostupna na tržištu. Dobro učinjen proces brušenja određuje kvalitetu površinske obrade (bojanje, lakiranje) i konačnu kvalitetu proizvoda.

Površinska obrada se izvodi na više načina:

 • klasični (ručno špricanje)
 • nanos površinskih materijala valjanjem i UV-učvršćivanjem,
 • Rotoclean (automatizirano ubrizgavanje s rotacijskim špricama).

Specifična znanja
Glavna prednost naše tvrtke su naši zaposlenici i njihova specifična znanja i sposobnosti. Među našim zaposlenicima su vrhunski stručnjaci za rezbarenje, pozlatu, posrebrivanje, lijepljenje furnira i intarzija, vrlo zahtjevni poznavaoci CNC-obrada i vrlo zahtjevnih površinskih obrada.

Planiranje procesa proizvodnje
Planiranje proizvodnje vrši se na godišnjoj, mjesečnoj i tjednoj osnovi.
Mjesečni plan je temelj za rad svih odjela u poduzeću: pravovremena pripreme potrebnih materijala, tehnološke dokumentacije, koordinacija ljudskih resursa, logistike i financijskih resursa.
Tjedni plan je maksimalno ciljno usmjeren. Ovisno o zahtjevima kupaca, proizvodi se stavljaju na proizvodnju s ciljem da se ispoštuje zadani rok isporuke. Proizvodnja je organizirana po sistemu vitke proizvodnje, što znači da se svaki proizvod optimalno brzo kreće između odjeljaka, te da ne postoje nepotrebne zamke u proizvodnji. Uvijek poštujemo zakonitost tehnologije i tehnoloških procesa koji kako bi se izbjegle naknadne reklamacije.

Rok isporuke
Vrijeme isporuke je u našoj tvrtki, pored kvalitete proizvoda glavni prioritet. Uvijek za cilj postavljamo točan termin isporuke – to je želja naših kupaca, a sve ostalo u proizvodnji je u skladu s time i planirano.

Tehnološki i proizvodni kapaciteti omogućuje nam istovremenu izradu dva projekta ranga do 150 soba po projektu. Postupak za projekt proizvodnje 150 soba možemo završiti u roku od 30 do 45 kalendarskih dana od konačnog definiranja svih tehničkih detalja i utvrđivanju planova rada.

Suradnja sa Srednjom školom za obradu drveta
Svaka tvrtka je uspješna na generacijskom prijenosu znanja i iskustava. Svjesni toga usko surađujemo sa Srednjom školom za obradu drveta u Sevnica. Studenti u našoj školi obavljaju praktičnu obuku pod stručnim vodstvom naših majstora i stručnih mentora. Svjesni smo da treniramo svoje buduće zaposlenike. Ako već tijekom studija prepoznajemo njihov talent, stručno ih usmjeravamo kako bi se razvili u izvrsne buduće zaposlenike.

Logistika i montaža

Tim i alati

 • Visoko kvalificirani instruktori i voditelji montaže s teorijskim i praktičnim znanjem, iskustvom i kompetencijom
 • Vlastiti timovi montažera i zaposlenika uključenih u proces proizvodnje određenog projekta i koji su dobro upoznati s tehničkom logistikom proizvoda.
 • Prošireni tim podizvođača, koji nam omogućuju izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima
 • Koristimo ručne alate i pribor. Članovi tima su propisno opremljeni s osobnom zaštitnom opremom koja omogućuje sigurnost i dobru vidljivost članova montažerskog timova.

Standard
Sa znanjem, iskustvom, razvojem, praćenjem novosti na tržištu, aktivnom suradnjom s dobavljačima i kupcima i sedamdeset godina tradicije stvorili smo prepoznatljivi Stilles standard proizvoda i montaže.

Zahtjevi Stilles standarda:

 • Kompletna zaštita proizvoda tijekom transporta
 • Stručna, precizna montaža i vrhunska pažnja na detaljima
 • Fleksibilnost timova montaže, zahtjevnost nadzora i investitora
 • Kompletna tehnička dokumentacija

Naš standard je smjernica kojoj se prilagođavaju svi naši podizvođači. Od montažera zahtijevamo vrhunsku kvalitete rada, teorijska i praktična znanja, domišljatost, timski rad, stalnu i kontinuiranu razmjenu informacija, bezuvjetne brige za vlastitu sigurnost, sigurnost drugih ljudi i imovine u pogonu.

Vrijeme i rokovi
Unaprijed pripremljen i razrađen raspored omogućuje nam:

 • Točno vođenje montaže
 • Organizacija timova i nadzora montaže
 • Postizanje zadanih rokova i termina
 • Točna i precizna komunikacija s izvođačima na objektu i učinkovita koordinacija s predstavnicima tehničkog nadzora i predstavnici investitora

Raspored nam omogućuje pregled nad stanjem montaže i mogućnost prilagodbe zahtjevima i izazovima na objektu. Točnu montažu osiguravamo dnevnom koordinaciji s drugim izvođačima u prostorijama i koordinacijom s voditeljima objekata, nadzorom i vlasnikom.

Komunikacija
Voditelji montaže prema želji investitora komunicira na engleskom, njemačkom, ruskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.

Svaka novost, problem i rješenje prijavljuju se:

  • Voditelju gradilišta i ovlaštenom predstavniku investitora

– U tvrtki: Odjelu za pripremu tehničke dokumentacije, proizvodnje, logistici i voditeljima tvrtke

Dokumentacija:
Detaljni nacrti spajanja elemenata i detaljna tehnička uputstva za montažu. Svaki rad je zapisan u dnevniku montažera koji nas prate na svakom objektu i u svakom timu. Uz dnevnik montažera vodimo i zapisnik slijeda i kontrole kvalitete montaže, elemenata i ekipe. Zapisnikom pratimo sljedljivosti kontrole i kvalitete montaže, proizvoda i tima. Na završetku projekta, u suradnji s nadzorom i vlasnikom pregledavaju se montirani predmeti i sastavlja primopredajni zapisnik u kojem su svi potrebni certifikati i dokumenti.

Upoštevanje zakonskih regulativ
Svaka montaža ili montažerski tim kao cjelina ispunjava sljedeće uvjete:

 • Poznavanje radnog zakonodavstva zemlje i regije u kojoj se odvija montaža
 • Poznavanje zakona i propisa o sigurnosti i osiguranja na radu
 • Posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje rada

Proces stvaranja

Proces stvaranja

>
1

Osnova projekta

Naš tim arhitekata i dizajnera prevodi željama investitora u projekte s tehničkim i kreativnim rješenjima koja stvaraju estetski privlačne i udobne ambijente.

1

Osnova projekta

Naš tim arhitekata i dizajnera prevodi željama investitora u projekte s tehničkim i kreativnim rješenjima koja stvaraju estetski privlačne i udobne ambijente.

1

Osnova projekta

>
2

Proračun

U ponudi želimo što detaljnije uz tekst i grafiku predočiti kupcu pristup i cijene za sve pojedine pozicije kako bi detaljno znao što kupuje.

2

Proračun

U ponudi želimo što detaljnije uz tekst i grafiku predočiti kupcu pristup i cijene za sve pojedine pozicije kako bi detaljno znao što kupuje.

2

Proračun

>
3

Radionički nacrti

Radioničke nacrte usklađujemo s građevinskim , što nam omogućuje manje problema u montaži i dogovaranju elemenata bez kompromisa.

3

Radionički nacrti

Radioničke nacrte usklađujemo s građevinskim , što nam omogućuje manje problema u montaži i dogovaranju elemenata bez kompromisa.

3

Radionički nacrti

>
4

Terminski plan

Pripremljen plan termina se permanentno usklađuje sa svim dionicima u provedbi te je ključni alat koji omogućuje kvalitetno upravljanje projektom.

4

Terminski plan

Pripremljen plan termina se permanentno usklađuje sa svim dionicima u provedbi te je ključni alat koji omogućuje kvalitetno upravljanje projektom.

4

Terminski plan

>
5

Ogledna soba

Svakom zainteresiranom investitoru, nudimo proizvodnju i montažu ogledne sobe, što je temelj za eventualne ispravke i ideal za preciznu proizvodnju svih naknadnih soba.

5

Ogledna soba

Svakom zainteresiranom investitoru, nudimo proizvodnju i montažu ogledne sobe, što je temelj za eventualne ispravke i ideal za preciznu proizvodnju svih naknadnih soba.

5

Ogledna soba

>
6

Plan proizvodnje

Nakon što su planovi odobreni, projekt je pokrenut u proizvodnji.

6

Plan proizvodnje

Nakon što su planovi odobreni, projekt je pokrenut u proizvodnji.

6

Plan proizvodnje

>
7

Proizvodnja

Tvrtka Stilles pokrivaju sve ključne faze proizvodnje, od masivnog, pločastog, kovinskog i tapeciranog namještaja.

7

Proizvodnja

Tvrtka Stilles pokrivaju sve ključne faze proizvodnje, od masivnog, pločastog, kovinskog i tapeciranog namještaja.

7

Proizvodnja

>
8

Logistika

Stillesova ponuda također uključuje plan logistike, koji sadrži sve ključne troškove.

8

Logistika

Stillesova ponuda također uključuje plan logistike, koji sadrži sve ključne troškove.

8

Logistika

>
9

Montaža

Osim vlastitih timova montažera i zaposlenika koji sudjeluju u procesu proizvodnje pojedinog projekta i tako poznaju proizvodnu logiku, sudjelujemo u proširenom tipu podizvođača, koji nam omogućuje izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima.

9

Montaža

Osim vlastitih timova montažera i zaposlenika koji sudjeluju u procesu proizvodnje pojedinog projekta i tako poznaju proizvodnu logiku, sudjelujemo u proširenom tipu podizvođača, koji nam omogućuje izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima.

9

Montaža

>
10

Primopredaja

Pri završetku projekta, kupac i voditelj projekta pregledavaju isporučena dobra te u slučaju odstupanja količina ili kvaliteta revidiraju završne račune.
Kad odstupanja pri kvaliteti , radi se zapisnik u kojem vremenu će se odrediti rok za besplatni popravak nedostataka. Kad primopredajni zapisnik potvrde obje strane, smatra se da je projekt završen.

10

Primopredaja

Pri završetku projekta, kupac i voditelj projekta pregledavaju isporučena dobra te u slučaju odstupanja količina ili kvaliteta revidiraju završne račune.
Kad odstupanja pri kvaliteti , radi se zapisnik u kojem vremenu će se odrediti rok za besplatni popravak nedostataka. Kad primopredajni zapisnik potvrde obje strane, smatra se da je projekt završen.

10

Primopredaja

O nama

Naša priča Stilles počeci sežu do 1945. godine, kada se u Sevnici pod vodstvom gospodina Durna udružila mala skupina stolara. U početku su samo obnavljali stari namještaj, a kasnije su počeli izradu namještaja po narudžbi...

Naša priča

Misija i vrijednost Naša misija je individualnim rješenjima i integriranim pristupom generirati visoko kvalitetan i sofisticirani dizajn namještaja i interijera koji je u potpunosti prilagođen željama naših kupaca.

Misija i vrijednost

O vlasniku Od 2010. godine tvrtka Stilles je u vlasništvu obitelji Polović koja je preko svoje tvrtke AFP d.o.o. Dobova stekla sto postotno vlasništvo. Uspješna obiteljska tradicija poduzetništva pokrenuta je 1968. ...

O vlasniku

Članstvo u udrugama Članovi smo udruge poslodavaca Slovenije i slovenske gospodarske komore

Članstvo u udrugama

O nama

− Lokacija Stilles

Naša priča

Stilles počeci sežu do 1945. godine, kada se u Sevnici pod vodstvom gospodina Durna udružila mala skupina stolara. U početku su samo obnavljali stari namještaj, a kasnije su počeli izradu namještaja po narudžbi. Opseg posla povećao se 1947. godine što je dovelo do osnivanja Stolarske produktivne zadruge u Sevnici. Tijekom tog razdoblja, tvrtka je sudjelovala u opremanju brojnih reprezentativnih i protokolarnih objekta zgrade državne rezidencije i hotela. Stekao se ugled najkvalitetnijeg proizvođača namještaja u Jugoslaviji.

Potražnja za stilski namještaj stalno se povećavala i tako je rođena ideja o izradi vlastite linije stilskog namještaj za apartmane. Tvrtka je 1970. godine dobila ime koje nosi i danas – Stilles, stilski namještaj i unutarnje opremanje.

Danas je Stilles tržišno orijentirana tvrtka, koja na globalnom tržištu u prosjeku izvozi 95% od ukupne prodaje. U strukturi prodaje 90% otpada na inženjerske projekte, a ostatak na prodaju vlastitog, brendiranog namještaja. Svojim klijentima nudimo višu klasu namještaja u vlastitoj kolekciji i u modernom namještaju po narudžbi.

Misija i vrijednost

Naša misija je individualnim rješenjima i integriranim pristupom generirati visoko kvalitetan i sofisticirani dizajn namještaja i interijera koji je u potpunosti prilagođen željama naših kupaca.

Poseban razvoj proizvoda i visoka razina ručnog rada su suština našeg pristupa od njegova osnutka. Izbor najboljih materijala, kreativni dizajn, kvaliteta izrade, širok izbor tkanina , ostalih dodataka i naša stalna predanost doveli su do izvrsnosti proizvoda. Tako ispunjavamo svoju osnovnu zadaću – DRVU DAJEMO BEZVREMENOST.

O vlasniku

Od 2010. godine tvrtka Stilles je u vlasništvu obitelji Polović koja je preko svoje tvrtke AFP d.o.o. Dobova stekla sto postotno vlasništvo. Uspješna obiteljska tradicija poduzetništva pokrenuta je 1968. godine u Njemačkoj od gospodina Franca Polovića, a nastavlja ju njegov sin Aleksandar Polović kao predstavnik treće generacije. Danas je AFP uspostavljeno trgovačko poduzeće čija je glavna djelatnost prodaja tekstila i sportske opreme. U obitelji diljem generacija cijene proizvodne tvrtke. Budući da su i sami vlasnici šuma, njeguju i poseban odnos prema drvu kao prirodnoj sirovini. Sve ih je to uz poštivanje Stillesove tradicije dovelo do odluke da investiraju u tvrtku.

Zajedno upravom sastavili su dugoročan smjer razvoja i strategija tvrtke. Zbog tradicije, ali uglavnom zbog znanja i iskustva vjeruju u Stillesov dugoročni potencijal.

Članstvo u udrugama

Članovi smo udruge poslodavaca Slovenije i slovenske gospodarske komore

Najnoviji završeni projekti

Najnoviji završeni projekti

Projekti u tijeku Ostali projekti

Aktualnosti