20190822 143124

Daljnji razvoj hotelskih vrata u tvrtki Stilles

U tvrtki Stilles nastavljamo s ostvarivanjem svoje obveze prema kupcima u smislu stalnog razvoja suvremenih hotelskih vrata za najzahtjevnije naručitelje hotelske opreme. Kako bismo dokazali neospornu kvalitetu svojih proizvoda, odlučili smo nastaviti testirati svoja vrata na njemačkom institutu ift Rosenheim (https://www.ift-rosenheim.de/home), koji je najveći europski institut za testiranje građevinske stolarije te neosporan autoritet u građevinskom području.

Institut ift Rosenheim je već više od 50 godina međunarodno aktivan, znanstveno-tehnički ponuditelj integriranih usluga u području procjene i testiranja sposobnosti građevinskih materijala i proizvoda. Raspon njihovih testiranja uključuje ispitivanja prozora u skladu sa standardom EN 14351, testiranje fasada prema standardu EN 13830, protupožarna testiranja vrata prema standardu EN 16034, kao i testiranja stakla i ostalog građevinskog materijala. Kao prijavljeni akreditirani laboratorij, ift Rosenheim može proizvođaču izdati izvješća o ispitivanju (eng. test reports), klasifikacijska izvješća za proizvode s CE oznakom te potvrde o trajnoj funkcionalnosti proizvoda. Također nudi pripreme stručnih mišljenja (eng. expert opinions), razvojne i istraživačke projekte, a vrlo poznata je i ift akademija, gdje se putem seminara stručnjaci obrazuju u različitim područjima građevinarstva.

Kako smo se do sada prvenstveno usredotočili na testiranje protupožarne otpornosti i zvučne izolacije hotelskih vrata, a tim karakteristikama nakon brojnih, uspješno provedenih testova, vjerujemo da sada već dobro vladamo, u posljednje vrijeme proširili smo opseg testiranja svojih vrata i na klimatske, dimne i mehaničke testove te na testiranje trajnosti funkcije zatvaranja vrata prema standardu EN 1191: 2013 (eng. durability test). Sa svim našim vratima postigli smo klasu C5, što znači da su vrata besprijekorno odradila 200.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja, što u stvarnom životu znači najmanje 20 godina nesmetanog korištenja vrata. Funkcija protupožarne otpornosti i zvučna izolacija vrata ne bi došli do izražaja ukoliko bi se vratna krila tijekom uporabe previše deformirala, stoga su nužni tzv. klimatski testovi s kojima utvrđujemo dimenzijsku stabilnost vratnog krila u različitim klimatskim uvjetima. Unutarnja vrata testiramo na klimu C, što znači da su vrata s jedne strane izložena uvjetima temperature od 23 °C i relativne vlažnosti zraka od 30 % (topla strana), a s druge strane uvjetima temperature od 3°C i relativne vlažnosti zraka od 80 % (hladna strana). Nakon obavljenog testa, uzdužna, odnosno vertikalna zakrivljenost vrata ne smije prelaziti 4 mm, a poprečna, odnosno vodoravna 2 mm. Vrata Stilles također su izvrsno prošla ovaj test.

Naša obveza prema „kupcima u smislu stalnog razvoja suvremenih hotelskih vrata koja će zadovoljiti najzahtjevnije naručitelje hotelske opreme“ ne mijenja se. Pritom u svoj razvoj želimo uključiti važne partnere iz područja upotrebe materijala i okova, a posebno u području testiranja i procjene vrata. Upotrebom raznovrsnih testova želimo postići prvenstveno kreativnu korisnost kombinacija različitih karakteristika vrata, što našim kupcima omogućuje da svojim gostima ponude sigurnu i udobnu hotelsku sobu.