1

Osnova projekta

Naš tim arhitekata i dizajnera prevodi željama investitora u projekte s tehničkim i kreativnim rješenjima koja stvaraju estetski privlačne i udobne ambijente.

2

Proračun

U ponudi želimo što detaljnije uz tekst i grafiku predočiti kupcu pristup i cijene za sve pojedine pozicije kako bi detaljno znao što kupuje.

3

Radionički nacrti

Radioničke nacrte usklađujemo s građevinskim , što nam omogućuje manje problema u montaži i dogovaranju elemenata bez kompromisa.

4

Terminski plan

Pripremljen plan termina se permanentno usklađuje sa svim dionicima u provedbi te je ključni alat koji omogućuje kvalitetno upravljanje projektom.

5

Ogledna soba

Svakom zainteresiranom investitoru, nudimo proizvodnju i montažu ogledne sobe, što je temelj za eventualne ispravke i ideal za preciznu proizvodnju svih naknadnih soba.

6

Plan proizvodnje

Nakon što su planovi odobreni, projekt je pokrenut u proizvodnji.

7

Proizvodnja

Tvrtka Stilles pokrivaju sve ključne faze proizvodnje, od masivnog, pločastog, kovinskog i tapeciranog namještaja.

8

Logistika

Stillesova ponuda također uključuje plan logistike, koji sadrži sve ključne troškove.

9

Montaža

Osim vlastitih timova montažera i zaposlenika koji sudjeluju u procesu proizvodnje pojedinog projekta i tako poznaju proizvodnu logiku, sudjelujemo u proširenom tipu podizvođača, koji nam omogućuje izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima.

10

Primopredaja

Pri završetku projekta, kupac i voditelj projekta pregledavaju isporučena dobra te u slučaju odstupanja količina ili kvaliteta revidiraju završne račune.
Kad odstupanja pri kvaliteti , radi se zapisnik u kojem vremenu će se odrediti rok za besplatni popravak nedostataka. Kad primopredajni zapisnik potvrde obje strane, smatra se da je projekt završen.