Menu

Sajam HOGA 2017 v Nürnbergu


U siječnju prisustvovali smo na dvogodišnjom sajmu hotelske i gastronomske djelatnosti.