Logistika i montaža

Tim i alati

 • Visoko kvalificirani instruktori i voditelji montaže s teorijskim i praktičnim znanjem, iskustvom i kompetencijom
 • Vlastiti timovi montažera i zaposlenika uključenih u proces proizvodnje određenog projekta i koji su dobro upoznati s tehničkom logistikom proizvoda.
 • Prošireni tim podizvođača, koji nam omogućuju izvedbu kompleksnijih montaža na većim objektima
 • Koristimo ručne alate i pribor. Članovi tima su propisno opremljeni s osobnom zaštitnom opremom koja omogućuje sigurnost i dobru vidljivost članova montažerskog timova.

Standard
Sa znanjem, iskustvom, razvojem, praćenjem novosti na tržištu, aktivnom suradnjom s dobavljačima i kupcima i sedamdeset godina tradicije stvorili smo prepoznatljivi Stilles standard proizvoda i montaže.

Zahtjevi Stilles standarda:

 • Kompletna zaštita proizvoda tijekom transporta
 • Stručna, precizna montaža i vrhunska pažnja na detaljima
 • Fleksibilnost timova montaže, zahtjevnost nadzora i investitora
 • Kompletna tehnička dokumentacija

Naš standard je smjernica kojoj se prilagođavaju svi naši podizvođači. Od montažera zahtijevamo vrhunsku kvalitete rada, teorijska i praktična znanja, domišljatost, timski rad, stalnu i kontinuiranu razmjenu informacija, bezuvjetne brige za vlastitu sigurnost, sigurnost drugih ljudi i imovine u pogonu.

Vrijeme i rokovi
Unaprijed pripremljen i razrađen raspored omogućuje nam:

 • Točno vođenje montaže
 • Organizacija timova i nadzora montaže
 • Postizanje zadanih rokova i termina
 • Točna i precizna komunikacija s izvođačima na objektu i učinkovita koordinacija s predstavnicima tehničkog nadzora i predstavnici investitora

Raspored nam omogućuje pregled nad stanjem montaže i mogućnost prilagodbe zahtjevima i izazovima na objektu. Točnu montažu osiguravamo dnevnom koordinaciji s drugim izvođačima u prostorijama i koordinacijom s voditeljima objekata, nadzorom i vlasnikom.

Komunikacija
Voditelji montaže prema želji investitora komunicira na engleskom, njemačkom, ruskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.

Svaka novost, problem i rješenje prijavljuju se:

  • Voditelju gradilišta i ovlaštenom predstavniku investitora

– U tvrtki: Odjelu za pripremu tehničke dokumentacije, proizvodnje, logistici i voditeljima tvrtke

Dokumentacija:
Detaljni nacrti spajanja elemenata i detaljna tehnička uputstva za montažu. Svaki rad je zapisan u dnevniku montažera koji nas prate na svakom objektu i u svakom timu. Uz dnevnik montažera vodimo i zapisnik slijeda i kontrole kvalitete montaže, elemenata i ekipe. Zapisnikom pratimo sljedljivosti kontrole i kvalitete montaže, proizvoda i tima. Na završetku projekta, u suradnji s nadzorom i vlasnikom pregledavaju se montirani predmeti i sastavlja primopredajni zapisnik u kojem su svi potrebni certifikati i dokumenti.

Upoštevanje zakonskih regulativ
Svaka montaža ili montažerski tim kao cjelina ispunjava sljedeće uvjete:

 • Poznavanje radnog zakonodavstva zemlje i regije u kojoj se odvija montaža
 • Poznavanje zakona i propisa o sigurnosti i osiguranja na radu
 • Posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje rada