Podrška pri razvoju projekta

Priprema idejnog projekta

Naš tim arhitekata i dizajnera pretvara želje investitora u projekte. Uz pomoć tehničkih i kreativnih rješenja stvaramo estetski privlačne i udobne ambijente.

U procesu stvaranja omogućujemo:

 • Ispravno tumačenje klijentovih želja, ciljeva i potreba
 • Konzultacije sa stručnjacima iz svih područja opremanja
 • Priprema idejnih osnova, njihova provjera i usklađivanje
 • Izbor boja, materijala, završnih obrada, pribora i dekoracije
 • Izrada popisa i idejnih nacrta
 • Nadzor pri pripremi konstrukcijskih nacrta za proizvodnju

Konačni dizajn je odgovor na želje i ciljeve klijenta, arhitekturu zgrade i lokalni ambijent.

Tlocrti, nacrti, 3D vizualizacije

Važan dio idejnog projekta su specifikacije koje opisuju pojedinosti, materijale i posebnosti proizvoda. S idejnim projektom provjeravamo količine i proporcije između pojedinih artikala.
Izradom pogleda na zidove omogućujemo lakše usklađivanje proporcija i definiranje pozicija, instalacija, IT uređaja, tapeta i dekorativnih tkanina.
Kada je riječ o sofisticiranom ambijentu nudimo kupcima pripremu trodimenzionalne vizualizacije prostora kako bi jasnije predočili dizajn.

Sugeriranje tehničkih rješenja koja stvaraju uštede

Kod revizije projekta i pregleda projektnih nacrta sugeriramo rješenja koja se temelje na iskustvu i koja omogućuju uštedu kupcima. Identifikacijom s kupcem tražimo najpovoljnija rješenja. Naš pristup ne utječe niti na kvalitetu niti na dizajn. Uštede ostvarujemo u jeftinijim detaljima, alternativnim tehnološkim procesima i materijalima.

Priprema radnih nacrta u skladu s građevinskim

Radne nacrte uvijek koordiniramo s građevinskim radovima i stvarnim stanjem, dopuštajući tako manje komplikacija i ugradnju dogovorenih elemenata bez kompromisa.

Izrada i montaža modela ogledne sobe

Svakom zainteresiranom investitoru nudimo proizvodnju i montažu modela ogledne sobe, što je temelj za eventualne ispravke i ishodište za preciznu proizvodnju svih naknadnih soba.

Priprema rasporeda i izrada termina

Rok za provedbu projekta je bitna komponenta u opremanja hotela. Na temelju njega potencijalni klijent odlučuje o dinamici provedbe. Ostvarenje planiranog roka završetka projekta je od iznimne važnosti za praćenje budućih aktivnosti, koje su potrebne za punu funkcionalnost hotela.
Spreman raspored termina, koji se stalno koordinira sa svim sudionicima u provedbi je ključni alat koji omogućuje kvalitetno upravljanje projektom.

Priprema rasporeda je sastavni dio cjelokupne pripreme projektne dokumentacije i ponude. Raspored je pripremljen pomoću računalnog programa MS Project. U njega voditelj projekta upisuje sve relevantne informacije i stavove, kao što su:

 • Informacije dane od investitora / klijenta
 • Informacija o stanju objekta
 • Informacija o procesu izrade tehničke dokumentacije
 • Informacije o vremenu isporuke ključnih materijala i poluproizvoda
 • Informacije o vremenu potrebnom za proces proizvodnje
 • Informacije o vremenu potrebnom za izvršenje logističkih procesa
 • Informacije o vremenu potrebnom za provedbu instalacija
 • Ostale informacije (stjecanje dozvola i potvrda)

U pripremi rasporeda definiramo sve rizike koji bi mogli uzrokovati produljenje rokova. U tom pogledu, raspored uključuje odgovarajuće provjere na kritičnim točkama, kroz koje se cjelovito prati napredak planirane investicije. Na temelju tako unaprijed pripremljenim nizom mjera rizici su svedeni na minimum ili se kompenziraju vremenska odstupanja. Biti svjestan zadanog fiksnog roka koji se ne smije pomicati je cilju osiguravanja učinkovitog završetka projekta. Raspored se stalno prati, podešava i koordinira s poštivanjem novih informacija u odnosu na druge procese.

Voditelj projekta je odgovoran za stalno praćenje i usklađivanje svih procesa u kontekstu provedbe: u suradnji s ključnim suradnicima, izradi tehničke dokumentacije, procesu izvedbe projekta, nabavi, proizvodnji, logistici i montaži.

Planiranje financija

Priprema ponude u fazi razvoja projekta je najsloženiji proces. Pripremu cijena vodi projektni inženjer i voditelj projekta. U proces su uključeni: tehnički direktor, tehnolozi, dizajneri, odjel za logistiku i montažu.

U pripremi cijene želimo što detaljnije opisati sve podatke kako bi ih u bilo kojem trenutku imali na raspolaganju. To uključuje tehničku dokumentaciju i ostale informacije koje smo dobili od ovlaštenih zastupnika, te odgovornog arhitekta ili dizajnera. Pri tome su najvažniji:

 • Projekt dizajna interijera. U slučaju da kupac nema gotov projekt dizajna izrađuju ga naši arhitekti i dizajneri.
 • Popis elemenata (BOQ) na temelju dizajna interijera. Ako je BOQ sastavni dio projekta, onda se po njemu radi ponuda i prije toga provjerava usklađenost BOQa s ostalom tehničkom dokumentacijom. Ako BOQ nije dostupan, pripremaju ga naši inženjeri. Pri tome ćemo se usredotočiti na želje i potrebe kupca.

Ponudu prikazujemo što detaljnije slikovno i tekstualno tako da kupac razumije pristup i cijenu koju je dobio za pojedine pozicije, i iznad svega, da je upoznat s onim što dobivate za svoju investiciju.

Revizija projekata i generiranje uštede
Vrlo je važan element u izradi ponuda i praćenju postupaka revizije projekta, pregleda planova i prijedloga, koji pomažu da kupac uštedi. Identificiramo se s investitorom i predlažemo rješenja koja ne utječu na dizajn niti kvalitetu. Uštede tražimo u jeftinijim detaljima, alternativnim tehnoloških procesima i materijalima.

U fazi koordinacije osiguravamo pripremu dodatne tehničke dokumentacije i nacrte:

Kompletni nacrti interijera:

 • Tlocrt
 • Pogledi na zidove
 • Koordinacija s električnim komponentama, vodoinstalacijski dijelova i strojarskim instalacijama
 • Planovi pojedinih komada namještaja s detaljnim konstrukcijskim nacrtima
 • Specifikacija materijala
 • Prostorna matrica- dokument koji određuje prostorni raspored

Transport i montaža
Naše usluge osim pripreme tehničke dokumentacije, razvoja i proizvodnje proizvoda također uključuju dostavu i montažu.
U izračunu usluge dostave i montaže uključujemo čitav spektar troškova: prijevoz montažera, boravak na mjestu objekta, cijena rada, troškovi prijevoza materijala i drugi logistički troškovi.

Cijeli spektar ponude
Kod ponudbe je bitno da kupcu nudimo kompletan paket poslova koji osim urađena interijera namještajem obuhvaća još:

 • Ugradnju stropova i suhozida
 • Konačnu obradu zidova / stropova i podova sa:
 • soboslikarskim radovima
 • zidnim tapetama
 • keramikom
 • kamenom
 • Cijeli niz drugih materijala, kao što su:
 • Dekorativna rasvjeta
 • Sanitarna oprema
 • Zavjese
 • Razna dekoracija

U pripremi ponude u Stillesu usredotočeni smo na četiri ključna elementa:
Ponuda uvijek sadrži samo ono što kupac želi. Poštujemo potrebe klijenata, ali imamo i na umu da stvarne potrebe klijenta nisu nužno jednake njegovim željama i obrnuto.
U ponudi, kupac mora prepoznati prednosti i funkcionalnosti koje će se stjecati kupnjom. Mi razumijemo da kupac uvijek iznova postavlja pitanja o koristi proizvoda. Ako proizvod ili rješenje za njega nema koristi sigurno ga neće kupiti.
Proizvodu dodajemo vrijednost i smanjujemo rizik pri kupnji ili odabiru. To ostvarujemo kroz dodatne pogodnosti, usporedbu cijena, besplatne ogledne sobe, prototipove, itd.
Na upit odgovaramo odmah. Dogovaramo termin za dostavu ponude i njega se držimo sto posto.