Vođenje tehnicke dokumentacije

TEHNIČKA OSNOVA ZA POČETAK KONSTRUIRANJA PREMA KONSTRUKCIJSKIM NACRTIMA

– Definiran projekt uređenja interijera. Ako ovaj dokument klijent ne posjeduje naš tim priprema tehničku dokumentaciju (tlocrt, poglede na zidove).
– Usklađivanje dizajna interijera s građevinskih nacrtima (arhitektonski nacrti, plan instalacija).
– Popis proizvoda.

IMENOVANJE ODGOVORNOG KONSTRUKTORA

U pripremi radnih dokumenata za projekt koji uključuje nekoliko konstruktora, imenuje se jedan voditelj koji je odgovoran u svim fazama provedbe projekta.

IZMJERA NA OBJEKTU

Radna dokumentacija se ne priprema prije mjerenja. Tako se osigurava točnost proizvedenih proizvoda i učinkovitost procesa montaže. Mjerenja su provedena s laserskim mjerilom i 3D-laserskim mjernim uređajem, gdje su prostorije složenog oblika. Podaci se prenose putem Bluetootha izravno u naprijed pripremljenu Excel datoteku.
U slučajevima kada je zgrada još nije u završnoj fazi i nije moguće uzeti mjere , za potrebe građevinara se izrađuje nacrt (nacrt sa svim dimenzijama zgrade, uključujući postavljanje unutarnje opreme).

PRIPREMA RADNIH NACRTA

Konstruktor za crtanje radnih nacrta koristi program MegaCad s nadogradnjom MegaTischler za izradu dokumentacije. Dokumentacija se sastoji od tlocrta, nacrta, nacrta detalja i potrebnih dijelova.
U slučaju ujedinjenja i standardizacije dijelova proizvoda, ako je to potrebno izrađujemo nacrte posebnih detalja ili presjeka nekih elementa (osobito popis bušenje profila, krivulje, itd).
Tijekom procesa pripreme težih detalja iz proizvodnje diskutira se s voditeljom projekta, tehnologom i voditeljom montaže i ako je potrebno korigira.
Pripremljena tehnička dokumentacija dostavlja se na odobrenje nadležnim predstavnicima naručitelja (odgovorni arhitekt ili dizajner).

REVIZIJA RADNIH SATI

Svaka promjena koje je napravljena se evidentira u zaglavlju nacrta, gdje se navodi tip i datum modifikacije i autor, a izmijenjeni nacrt je obilježen i spremljen s novim brojem indeksa.

POTVRĐENI NACRTI

Odobren od naručioca konstrukcijski nacrt je osnova za početak nabave i proces proizvodnje. Izrađuje se specifikacija materijala (krojne liste masiva, furnira, materijala, itd). Ova dokumentacija je osnova za postupak nabave i proces proizvodnje.

OZNAČAVANJE I ARHIVIRANJE NACRTA

Svaki nacrt ima numeriran kod projekta, oznaku lokacije na objektu, svoj broj i broj indeksa izmjene.
U svim fazama projektiranja i provedbe projekta vodi se evidencija o svim nacrtima.
Svi radni nacrti su pohranjeni na računalnoj mreži i tako dostupni svakom tko je uključen u proces proizvodnje: logistika, montaža i voditelji projekta. Pored toga svi se dokumenti sahranjuju u proizvodnji u tiskanom izdanju. Ova dokumentacija distribuira se preko voditelja proizvodnje u pojedine odjeljke.