Menu

Uspješno položen test otpornosti na požar za dva modela drvenih sobnih vrata


Današnja izgradnja modernih objekata, posebno javnih, zahtjeva posebna vrata koja moraju zadovoljiti visoke zahtjeve kupaca i propisa. Takva funkcionalna vrata moraju zadovoljiti određenu razinu otpornosti na požar, zvučnu izolaciju, zaštita od ulaska dima, otpornost na klimatske promjene i protu provalnu zaštitu. Stilles je nedavno krenuo na put razvoja funkcionalnih vrata i već ubire prve uspjehe.

09.06.2015 na Zavodu građevinarstva Slovenije (ZAG) uspješno smo predstavili test otpornosti na požar za dva modela drvenih unutranjih vrata. Pokus se odvijao u požarnom laboratoriju zavoda u Ljubljani, izveden je prema standardu SIST EN 1634-1 HRN: 2014. Vrata s brazdnim kilom mod. SFD-01 uspješno su odbijala proboj plamena u 52. minute, vrata s krilom bez brazde mod. SFD-02 čak 63 minute. Na osnovi uspješnog prolaza na testu, dobili smo izvješće o klasifikaciji broj P 0550 / 15-530-2, što je preduvjet za certificiranje vrata. Vrata s brazdnim krilom model SFD-01 su dobila klasifikaciju EI145, a model bez brazde SFD-02, EI160.

U našem poduzeću ćemo i dalje razvijati funkcionalna vrata za različite svrhe i potrebe različitih korisnika. Naša vrata su izgrađena od vrhunskih okova renomiranih proizvođača. Konstrukcija i izrada vrata su rezultat domaćeg rada i znanja.