Pogoji uporabe

Pravila uporabe spletne strani www.stilles.si

S pravili in pogoji uporabe spletne strani www.stilles.si ste obveščeni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena intelektualna lastnina, zavarovana in v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju Stilles) in da je kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.

Pravila in pogoji uporabe spletnih strani www.stilles.si so namenjeni zaščiti uporabnikov spletne strani in zaščiti pravic Stillesa. Z uporabo spletnih strani ste zavezani k uporabi spletnih strani na način in pod pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.

Vsebina spletnih strani

Namen spletnih strani www.stilles.si je posredovanje informacij o podjetju Stilles in aktualni ponudbi podjetja. Gradivo, objavljeno na spletnih straneh www.stilles.si, je komercialnega in informativnega značaja in je namenjeno zgolj za zasebno uporabo. Uporaba spletnih strani je na lastno odgovornost.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.stilles.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Stilles d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Stilles d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Vse vsebine in storitve Stilles d.o.o., ki so dostopne na spletni strani www.stilles.si, so zaščitene in v lasti podjetja Stilles d.o.o. Vse programske in oblikovalske rešitve, celotna vsebina strani, aplikacije, domena, torej vse pravice, materialne in moralne, na posameznih delih in na celoti, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine, so zavarovane in v izključni lasti Stillesa in kakršnokoli nezakonito dejanje, opustitev, kršitev, poseg ali zloraba navedenih pravic je kaznivo dejanje in podlaga za uveljavljanje odškodnine.
Vse fotografije, ne glede na to ali je to posebej označeno, so v izključni lasti Stillesa.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Stilles d.o.o. se zavezuje, da podatke, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.stilles.si ali na kakršenkoli drugi način ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani stilles.si uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Sprememba pogojev uporabe

Stilles si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Sprememba začne veljati z objavo na spletni strani. Obiskovalci in uporabniki spletnih strani se morajo s spremembami seznaniti in jih tudi upoštevati.
Ta pogodba velja, dokler je ena od strank ne prekine. Pogodbo lahko prekinete kadarkoli tako, da ne uporabljate več spletnih strani www.stilles.si in uničite vse materiale, ki ste jih s strani posneli, natiskali ali na kakršenkoli drug način shranili ali naložili.

Stilles d.o.o.

Sevnica, januar 2012