Pannello Ecologico 300x257

Ploče od iverice od 100% recikliranoga drveta

Zaštita životne sredine jedna je od glavnih prioriteta u Stillesovom poslovanju.

U tom kontekstu biramo recikliranu ivericu (običnu E1, vatrootpornu B i vlagootpornu) od talijanske tvrtke Saviola za izradu pločastog namještaja kojeg po mjeri izrađujemo za naše hotelske projekte. Tvrtka Saviola je prva i trenutno jedina tvrtka u svijetu koja je dobila certifikat FSC za proizvodnju 100% recikliranih drvenih panela.

Saviola Grupa je vodeća tvrtka u svijetu za preradu drvenog otpada sa godišnjom kapacitetom prerade od 1,5 milijuna tona korištenog drveta. Za Eko panele koriste reciklirane palete, drvene kutije za voće, građevinske skele, drveni otpad i korišteni namještaj koji prikupljaju u vlastitim sabirnim centrima. Oni u svom radu, već 35 godina, primjenjuju filozofiju kružne ekonomije u kojoj otpad postaje izvor.

Na taj način Stilles i indirektno njegovi klijenti – hotelijeri doprinose zaštiti životne sredine i posluju po principu kružne ekonomije.